Coronavirus en de bouw

De uitbraak van het Coronavirus raakt iedereen. Hoewel veel lopende bouwprojecten vooralsnog doorgang vinden, laat het Coronavirus ook de bouwsector niet ongemoeid. Dirk-Jan Westra, advocaat bouw & vastgoed bij Rotshuizen Geense Advocaten en tevens bestuurslid Friese Bouwkring, heeft voor u op een rij gezet waar u in de bouwsector in deze tijd aan moet denken.

Check de gemaakte afspraken
Bij bestaande projecten is het van belang te inventariseren welke afspraken er in de verschillende overeenkomsten met opdrachtgevers zijn gemaakt. Ook dienen de algemene voorwaarden en het bestek te worden geraadpleegd. Dit met name op overmachtsclausules, regelingen omtrent bouwtijdverlenging en regelingen inzake kostenverhogende omstandigheden. Veelal bepaalt de inhoud van de overeenkomst hoe partijen in een situatie als deze dienen te handelen.

Bouwtijdverlenging
Voorziet een aannemer als gevolg van het Coronavirus vertraging in het bouwproces? Verzoek dan zo spoedig mogelijk schriftelijk en bij aangetekende brief om bouwtijdverlenging bij uw opdrachtgever. Dit voorkomt dat de aannemer een boete aan de opdrachtgever verschuldigd is wegens overschrijding van de contractuele bouwtijd. Op grond van bijvoorbeeld de UAV 2012 heeft een opdrachtnemer recht op bouwtijdverlenging, indien het werk als gevolg van overmacht niet tijdig kan worden opgeleverd. Of sprake is van overmacht zal per project beoordeeld dienen te worden.

Extra kosten
Maakt de aannemer extra kosten als gevolg van het Coronavirus? Houd deze kosten per project bij en stel opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van in kennis. Mogelijk kunnen deze kosten worden opgevoerd als meerwerk of kostenverhogende omstandigheden. Of de aannemer daadwerkelijk aanspraak kunt maken op vergoeding van de extra kosten zal weer per geval beoordeeld dienen te worden. Stel de opdrachtgever in ieder geval snel op de hoogte van deze extra kosten en treedt hierover in overleg.

Nieuwe projecten
Worden er op dit moment nieuwe overeenkomsten gesloten met opdrachtgevers, dan is het van belang rekening te houden met de risico’s die het Coronavirus met zich brengt. Partijen kunnen in nog te sluiten overeenkomsten bijvoorbeeld overwegen geen vaste bouwtijd op te nemen en gebruik te maken van een open begroting. Bovendien kunnen partijen overwegen een bepaling in de overeenkomst op te nemen waarmee de gevolgen van de Coronacrisis worden uitgesloten voor de aannemer.

Protocol “Samen veilig doorwerken”
Dit protocol is door de overheid vastgesteld en biedt partijen duidelijkheid over veilig werken tijdens de coronacrisis. Het protocol is bedoeld als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. De omstandigheden van het geval kunnen maken dat er in de praktijk aanleiding is hiervan af te wijken. Het verdient voor de aannemer aanbeveling het protocol na te leven. Bij niet naleving bestaat zelfs het risico dat een burgemeester tot sluiting van de bouwplaats overgaat.

Noodmaatregelen overheid
Heeft een onderneming te maken met omzetverlies, dan kan de ondernemer mogelijk een beroep doen op de Noodmaatregel ter Overbrugging van Werkbehoud (“NOW”). Naast de NOW heeft de overheid ook andere maatregelen getroffen om ondernemers te steunen, zoals borgstelling door de overheid bij verruiming van bancaire kredieten en uitstelmogelijkheden voor de betaling van belastingschulden.

Agenda

Aanpak Ring Zuid

Op donderdag 28 oktober was de Friese Bouwkring te gast bij het project Aanpak Ring Zuid in Groningen. Iedereen is inmiddels bekend met de overlast die je in de auto al...

Lees verder

Harlingen - SAIL 2022

Gezellig en informatief was het donderdag 2 november 2021 in Harlingen. Netwerken op gepaste afstand want er was veel te bespreken, alle leden hadden elkaar lang niet gezien.Op Tall Ship...

Lees verder

Update | Uitslag enquête

Met de Coronacrisis hebben we nog steeds dagelijks te maken. Gelukkig komen de dagelijkse werkzaamheden zoals we deze voor het virus gewend waren weer langzaam op gang. Maar in veel sectoren is...

Lees verder

Coronavirus en de bouw

De uitbraak van het Coronavirus raakt iedereen. Hoewel veel lopende bouwprojecten vooralsnog doorgang vinden, laat het Coronavirus ook de bouwsector niet ongemoeid. Dirk-Jan Westra, advocaat bouw & vastgoed bij Rotshuizen...

Lees verder

Planning bijeenkomsten

Het bestuur van de Friese Bouwkring heeft besloten de eerstvolgende bijeenkomst in april niet door te laten gaan vanwege het Coronavirus. De planning met betrekking tot de bijeenkomsten schuift hiermee door...

Lees verder

Update | Fijne Bouwvakantie

De Corona maatregelen zijn inmiddels iets versoepeld. Het bestuur van De Friese Bouwkring heeft gekeken of er in september weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. We zien bij het rondleiden van groepen nog veel...

Lees verder

In het stadshart van Groningen

Maandag 9 maart jl. bezochten een veertigtal leden van de Friese Bouwkring het in aanbouw zijnde WestCord Hotel. In het hartje van Groningen, aan de Grote Markt tussen Vindicat atque...

Lees verder

Nieuwjaarsborrel

Donderdag 30 januari jl. was het tijd voor de Friese Bouwkring nieuwjaarsborrel. Ruim 55 leden waren aanwezig bij Bierbrouwerij Dockum om te proosten op 2020. De nieuwjaarsborrel startte met het...

Lees verder

Waterstof toepassingen...

Maandag 25 november jl. was de Friese Bouwkring te gast bij Holthausen Groep in Hoogezand. Holthausen Groep is koploper als het gaat om duurzame mobiliteit met gebruik van waterstof. Van...

Lees verder

Stikstof en de bouwbranche

Na een hele reeks interessante bedrijfsbezoeken en rondleidingen was het maandag 14 oktober jl. tijd voor een bijeenkomst met een zeer actueel vraagstuk: ‘Wat betekent stikstof voor onze branche?’De stikstofproblematiek...

Lees verder

Excursie Marker Wadden

Donderdag 28 augustus jl. vertrok de Friese Bouwkring richting Marker Wadden. Marker Wadden is het nieuwste stukje Nederland: een groep natuureilanden die nieuw leven in het Markermeer brengen. De eilanden zijn...

Lees verder

Openheid binnen de Friese Bouwkrin…

Kennis, ervaring en innovatie komen samen bij De Friese Bouwkring. De leden van deze stichting komen zeven keer per jaar samen op unieke en interessante locaties, gerelateerd aan de bouw...

Lees verder

Ambachtelijke’ nieuwjaarsreceptie …

55 enthousiaste leden van de Friese Bouwkring meldden zich op maandag 25 januari jl.

Lees verder

Bouwen in Nederland met Bouwend Ne…

In de conferentiezaal van NVB-Vermeulen te Leeuwarden verzamelden zich op 23 november ruim zestig leden van de Friese Bouwkring. Zij waren gekomen voor een interactieve bijeenkomst. In de hoofdrol: Maxime...

Lees verder

Samen sneller duurzaam

Restaurant Lokaal 55 in Sneek was op 12 oktober jl. voor ruim vijftig leden van de Friese Bouwkring het brandpunt van duurzame innovatie.

Lees verder

Passie voor kaas

Ruim 50 Bouwkringleden hebben op 29 juli een bezoek gebracht aan de gloednieuwe kaasfabriek

Lees verder

Friese Bouwkring in de bak

Donderdag 28 mei j.l. zaten de leden van de Friese Bouwkring in de Bak, het café-restaurant, deel uitmakend van de vml. penitentiaire inrichting de Blokhuispoort.

Lees verder

Friese Bouwkring op alcoholische t…

13 april jl. waren rond de vijftig leden van de Friese Bouwkring te gast in het Boomsma Distilleerderij Museum aan de Bagijnestraat in Leeuwarden.

Lees verder

Innovatief knooppunt voor watertec…

In de recent geopende WaterCampus werden op 2 maart jl. ruim zestig leden van de Friese Bouwkring gedompeld in de wereld van innovatieve watertechnologie.

Lees verder
Nieuwjaarsnetwerkborrel

Nieuwjaars netwerkborrel

Het jaar 2015 werd op 19 januari ingeluid met een gezellige netwerkborrel. Plaats van handeling: Restaurant Lyf’s in Beetsterzwaag.

Lees verder
maandag 19 mei De toekomst in de Zorg

Samen netwerken

Herberg Smallingerland in Rottevalle was op 1 december het decor voor een gezamenlijke bijeenkomst van de Friese Bouwkring en zijn Groninger evenknie. De avond stond in het teken van netwerken...

Lees verder
maandag 19 mei De toekomst in de Zorg

Toekomst in de zorg en zorg voor d…

De transitie van de zorg maakt het voor de bouwwereld noodzakelijk om innovatief te denken en duurzaam te handelen. In Leeuwarden bouwen Jorritsma Bouw en Zorgpartners Friesland 250 zorgwoningen. Op...

Lees verder
Bjusterbaarlike stadstour

Bjusterbaarlike stadstour

Dat een excursie een uitstekende manier is om te netwerken bleek op 12 september. 48 leden van de Friese Bouwkring gingen op stap in en om een zonovergoten historisch Leeuwarden.

Lees verder